Poradenství


První leteckou internetovou školu, s.r.o. založil v roce 2004 Prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc., který se od ukončení vysokoškolského studia v roce 1967 věnuje problematice letectví. Již v roce 1992 získal živnostenský list s předmětem podnikání "Činnost organizačních a ekonomických poradců v oboru dopravní techniky a technologie". Vzhledem k odbornému působení se předmět podnikání prakticky zúžil na "Poradenství pro civilní letectví".

Odborné působení Prof. Ing. Ludvíka Kulčáka, CSc. v letectví:

1967 - 1974 Vědeckovýzkumný pracovní na Vojenské akademii se zaměřením na automatizaci řízení letů,
1975 - 1990 Vedoucí výzkumu Řízení letového provozu ČSSR (ČSFR),
1991 - 2000 Odborný asistent, docent, profesor na Katedře letecké dopravy VŠDS Žilina,
2001 - 2004 Profesor na Fakultě dopravní ČVUT Praha, v roce 2002 zakládá Katedru letecké dopravy a stává se jejím vedoucím.
od 1995 Školitel v doktorských studijních programech na Katedře letecké dopravy v ŽU Žilina, Leteckém ústavu FSI VUT Brno a Ústavu letecké dopravy FD ČVUT Praha.
od 2004 Zakladatel a jednatel První letecké internetové školy, s.r.o.

Za uplynulé období vzniklo pod vedením Prof. Kulčáka mnoho různých kolektivů, složených za špičkových odborníků pro civilní i vojenské letectví z České i Slovenské republiky, které vyřešily mnoho různých projektů a úkolů. Namátkově je možno uvést:

V současné době je Prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. schopen sám nebo ve spolupráci se špičkovými odborníky z civilního i vojenského letectví v ČR a SR zajistit řešení různých požadavků a projektů v letectví. Případné dotazy zašlete na mail ludvik.kulcak@seznam.cz.


Copyright (c) 2006 První letecká internetová škola - Design by Sharper